Assemblea contra la precarietat de la UAB

Per una universitat pública, compromesa i de qualitat

PAS

Document elaborat per la Junta de PAS de la Uab. 4 eixos

– EIX DE LA PRECARIETAT

Acords no desenvolupats

1.- L’Acord Marc estableix que podràn ser estructurals els llocs de treball no pressupostats i coberts per personal en règim d’interinatge quan la finalitat de reforç puntual es perllongui en el temps, sense data de finalització i esdevingui activitat habitual de la unitat organitzativa. Al cap d’un any d’aquesta situació l’àmbit de RR-HH conjuntament amb la JPF revisarà cada cas i s’iniciarà el procès d’anàlisi estructural de la unitat….
PROPOSTA:

1..- Revisió de les places de reforç ocupades amb una antiguitat superior a 1 any més una previsió de les places pool necessàries per a cobrir les diferents substitucions (baixes per aplicació pla concilia i altres millores, ILT, permisos, etc.). Convocatòria al 2007 de concurs-oposició de totes les places resultants d’aquest anàlisi (escala auxiliar i escala BB).

2. Compromís d’anàlisi de necessitats, previ a la convocatòria de reforços.

– EIX DE LA PLANTILLA I LA CARRERA PROFESSIONAL

Lleis, normes i acords incomplerts i/o no desenvolupats

1.- L’Acord Marc estableix que es realitzarà el canvi de 20 llocs de treball actuals de l’escala administrativa a l’escala de gestió, 7 el 2005, 7 el 2006 i 6 el 2007.

2.- L’Acord Marc preveu la convocatòria pel 2007 de totes les places ocupades per auxiliars amb dos anys d’antiguitat a l’escala.

3.- L’Acord Marc estableix la creació d’una comissió de plantilla la qual plantejarà una metodologia que encara no hem acordat.

Promeses electorals incomplertes

Al document de 21 de novembre de 2005 on es recull com compromisos de la candidatura “Posar en el centre de les prioritats futures la carrera professional del PAS –amb tot el que implica respecte de formació, rejoveniment, promoció i millora de la qualitat –

PROPOSTA:

1.- Definició d’una Titulació Pròpia per al PAS de la UAB, que permeti la formació i promoció de l’escala C a la B/A (convalidació de mòduls formatius i capacitat provada). Pagament de les tasques assumides pel PAS sense titulació.

2.- Definició d’un model de promoció interna de l’escala D a la C que permeti la promoció de tot el PAS auxiliar als dos anys de pertànyer a l’escala. Inici de la carrera professional amb el pas de D a C i mecanismes per promoció dintre de les diferents escales.

3.- Un itinerari de carrera professional que permeti planificar els objectius que hauran de complir els treballadors que es vulguin promocionar, els mitjans amb que contaran, els mecanismes d’avaluació per certificar si els han acomplert o no i la categoria i nivell retributiu al qual accediran en cas d’acomplir-los.

4.- Definició del programa de terceres llengües, ja encetat:

  • Identificació dels llocs de treball que hauran d’assolir un determinat nivell d’idiomes.
  • Planificació de la formació necessària.

5.- Definició d’una metodologia de treball per analitzar i definir llocs de treball que se centraria en: .

  • Definició dels nivells mínims per a cada escala
  • Ventall de nivells per a cada escala
  • Requeriments formatius per a cada lloc de treball
  • Adequació del volum de treballadors a les tasques a realitzar en cada àmbit.
  • Compensació econòmica (complement específic) d’aquelles persones que fan treball de superior categoria per raons justificades (cobertura de substitucions, places vacants cobertes per PAS d’inferior categoria, PAS sense titulació que provisionalment ocupa places superiors., etc.).

6.- Compromís de no fer cap actuació fins no tenir un acord global de plantilla amb un calendari d’aplicació.

– EIX DE LA CONCILIACIÓ

Promeses electorals incomplertes

Al programa electoral “UAB 2010” (pàg. 31) es marca com objectiu general “reforçar les polítiques de conciliació de la vida personal i laboral, laboral i familiar”, i com actuació general l’”Avaluació de l’impacte de les mesures en vigor sobre conciliació de la vida personal/laboral i familiar, de tipus individual i de tipus institucional i, si s’escau, proposta d’ampliació o millora.”

Al document de 21 de novembre s’estableix el compromís de “Tenir present, en el marc de les negociacions i polítiques globals amb els òrgans de representació legals, la situació especifica del personal de tarda.”

PROPOSTA:

1.- Extensió de l’acord de flexibilitat horària a tot el PAS que no es va veure beneficiat a l’Acord Marc (PAS escala A i PAS jornada continuada matí). Proposta d’acumulació de la flexibilitat del PAS de jornada continuada de tarda amb reducció horària els divendres (proposta de la JPF presentada a la gerència al maig de 2006).

2.- La JPF va presentar una proposta en aquesta línia a la comissió de negociació de setembre 2006, que se centrava en l’assoliment d’aquelles mesures recollides al Pla Concilia Estatal. Aquesta proposta també recollia altres millores horàries i de conciliació previstes al recent acord signat a la UB.

– EIX DE LA NEGOCIACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Lleis, normes i acords incomplerts

Els possibles conflictes personals/laborals es resolen amb trasllats de PAS acordats directament entre el treballador/a i la gerència.

PROPOSTA:

Compliment dels acords (en aquest cas de mobilitat) i informació dels possibles problemes amb resolucions acordades amb la JPF.

Propostes dels canals de negociació

Des que es va constituir la Comissió de Plantilla i les comissions tècniques per al seu desenvolupament, ens hem trobat amb una indefinició de quins són els àmbits on s’havien de desencallar temes que per la JPF són bàsics.

Les reunions informatives, no responen amb celeritat als temes que es plantegen.

PROPOSTA:

1.- Comissió de Plantilla: Amb la participació de l’Equip de Govern i la Gerència.. Definició d’un calendari quinzenal amb l’objectiu d’arribar a un acord global abans del 31 de març de 2007. Proposem una reunió abans del 15 de desembre per presentar i consensuar les línies generals.

2.- Reunions Informatives: Incorporació del vicegerent de Recursos Humans per tal d’agilitzar el diàleg i la pressa de decisions.

3.- Comissió de Negociació: Convocatòria d’una reunió abans del 15 de desembre per tractar les dues propostes que la JPF ha tramès a la Gerència (Horaris i Acció Social).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

 
A %d bloguers els agrada això: